Sjauset hytteområde, Gol

Sjauset hytteområde på Gol ble ferdig regulert våren 2013. I alt 44 hyttetomter blir klargjort og flere av dem er klare for salg. Dersom du/dere er interessert i en hyttetomt i et av landets flotteste skiterreng mellom Gol, Ål og Hemsedal ta kontakt. Benytt kontaktskjema.