Løkkatoppen, Sande

Sommeren 2013 ble det gitt klarsignal av formannskapet for å starte reguleringarbeid for Løkkatoppen boområde i Sande i Vestfold. Planarbeidet er beregnet å ta et års tid uten at man kan gi en eksakt dato for når dette vil være ferdig. Vi er likevel interessert i å høre fra personer/familier som kan tenke seg å bosette seg i området. Boligområdet vil bli utviklet for bygging av energieffektive bygg med passivhus/TEK 15 som minstestandard. Bruk kontaktskjemaet til å sende oss en beskjed.

NB: Bildet/illustrasjonen er rotert. Øst peker opp her. Løkkatoppenområdet er ca 95 mål. Avstand til sjøen er omlag 700 meter. Den grønne streken er en sti som går ned til fjorden.