Miljøbygg / passivhus / TEK 15

Morgendagns byggløsninger kommer med litt ulike navn. Men felles for dem er at de bruker vesentlig mindre energi enn tidligere tiders løsninger. De har også høyere krav til komfort når det gjelder inneklima, temperatur og frisk luft. Våre byggløsninger blir så langt det lar seg gjøre tilpasset kundens ønsker og behov. I bunnen ligger en filosofi om å bygge bolig av høy kvalitet med fokus på minimalt energibruk. Sammen med kunden finer vi fram til løsninger som gir maksimal bokomfort og de beste løsninger med tanke på oppvarming, ventilasjon og inneklima.
Vår byggløsninger tilpasses fremtidens energikrav. Vi bygger morgendagens energismarte boliger allerede i dag.

Noen skisser fra planleggingen av tomannsboligene i Sande.