Byggkvalitet

Et hus er et hus er et hus... men, nei. Det er det faktisk ikke.
Det finnes hus i alle kategorier, størrelser, arkitektoniske utforminger og kvaliteter. Og vi kan hjelpe deg med å holde orden på alt dette i ditt boligprosjekt. Hvordan din bolig skal se ut, hvilke funksjoner boligen skal fylle og hvilken bokvalitet du som eier/beboer vil ha. I dag er det like mye byggingeniøren som er med å bestemme byggets form og funksjoner som arkitekten er.
I Norge er det vedtatt normer som setter minstekrav for nye boliger. For tiden er det TEK 10 (minstestandard fra 2010) som gjelder. Det er jevnlig revisjon og innskjerping av disse normene og den neste normen vil hete TEK 15 (gjeldende fra 2015). TEK 15 vil være det samme som man idag omtaler som passivhus.
I tillegg finnes det er rekke forordninger som kan gi deg gunstige lånevilkår og direkte økonomiske tilskudd til ditt byggprosjekt.
I spalten til venstre vil du finne ulike emner som gir mer detaljer omkring kvalitet og byggtekniske krav, tilskuddsordninger, lånemuligheter mm.
Eller snakk med oss. Bruk kontaktskjemaet og skriv til oss hva ditt prosjekt og din utfordring er.